Japanese Lingo

10 11 2007
 • Good morning: ohayo gozaimasu
 • Good afternoon: konnichiwa
 • Good evening: konbanwa
 • Good bye: sayo nara
 • Good night: oyasuminasai
 • How are you?: O genki desu ka?
 • How do you do?” Hajimemashite?
 • Pleased to meet you: Dozo yoroshiku
 • I am fine: Hai, genki desu
 • And you? :anata wa?
 • Thank you: domo arigato gozaimasu
 • You’re welcome: Do itashi mashite
 • Listen!: Anone
 • Excuse me: sumi masen
 • Pardon me: Gomen nasai
 • Sorry: Gomen nasai
 • Please (offering something): dozo
 • Please (requesting something): kudasai
 • Please show me: Misete kudasai
 • Please write it: kaite kudasai
 • Please give me thi: kore o kudasai
 • I’m sick: byoki desu
 • Let’s go: Ikimasho
 • Do you speak English?: anata wa eigo o hanashimasu ka?
 • Yes, I speak a little: Hai, sukoshi hanashmasu
 • Do you understand?: wakarimasu ka?
 • Yes, I understand: Hai, wakarmiasu
 • Oh I see: As, soo desu ka
 • No, I don’t udnerstand: Iie, wakaramimasen
 • Please say it again; mo ichido itte kudasai
 • Please speak slowly: yukkuri hanashi te kudasai
 • Please wait a bit: chotto matte kudasai
 • What is your name? anata-no namae wa?
 • My name is: watashi no namae wa … desu
 • Where is it? Doko desu ka?
 • What time is it? Na-ji desu ka?
 • How much is it? Sore wa ikura desu ka?
 • I will take it: Sore kudasai
 • No, thank you: Iie kekko desu
 • Do you like it? Suki desu ka?
 • I like it: Suki desu
 • I don’t like it: Kirai desu
 • It’s beautiful: Kirei desu
 • Hello (phone): moshi moshi
 • Let me see: so desu ne
 • Welcome: irrasshaimase
 • Where is the toilet? toire wa doko desu ka?
Advertisements